Phong cách thuỷ sinh

Giới thiệu 6 phong cách thủy sinh phổ biến trên thế giới

Những người mê thuỷ sinh đôi khi cũng như một nhà kiến trúc luôn mong muốn kiến tạo nên cái gì…

3 năm ago

Tìm hiểu phong cách Hà Lan trong thuỷ sinh

Bể thuỷ sinh phong cách Hà Lan là phong cách thuỷ sinh cổ xưa nhất, dù vậy bố cục Hà Lan…

3 năm ago

Tìm hiểu về phong cách rừng trong thuỷ sinh

Phong cách rừng trong thủy sinh được coi như một sự kết hợp giữa phong cách tự nhiên và phong cách Hà Lan. (more…)

3 năm ago

Tìm hiểu phong cách Iwagumi trong thuỷ sinh

Phong cách Iwagumi chỉ sử dụng chất liệu đá, sắp xếp theo niêm luật chặt chẽ tạo nên một khung…

3 năm ago

Tìm hiểu về phong cách tự nhiên (nature aquarium) trong thuỷ sinh

Phong cách bể thủy sinh tự nhiên được giới thiệu lần đầu tiên bởi Takashi Amano. Phong cách tự nhiên tuân theo…

3 năm ago

This website uses cookies.