Giới thiệu

Ahisu – Kênh chia sẻ kiến thức về thủy sinh và cá cảnh. Chúng tôi là một đơn vị cá nhân hoạt động với mục đích phi lợi nhuận. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách xem hết các quảng cáo để chúng tôi có kinh phí chia sẻ thêm những kiến thức chuyên sâu.

Chân thành cảm ơn mọi người. Ahisu!