Corydoras

Cá chuột nhỏ (Corydoras pygmaeus) và cách nuôi, chăm sóc cá chuột nhỏ

Corydoras pygmaeus, Lùn Corydoras, Pygmy Cory - không phải ba loài cá khác nhau, mà là những biến thể của…

3 năm ago

This website uses cookies.